Öğrenci Seçimi

Keşif Kampüsü

Sınav Süreci

Keşif Kampüsü’nde 2 yıl boyunca ücretsiz eğitim görmek isteyen öğrenciler iki farklı sınavdan başarı ile geçerek eğitime dahil olurlar. İlk aşama olarak yapılacak olan yazılı sınava, Gaziantep ilindeki tüm 4. ve 5. sınıf öğrencilerine katılma imkanı sunulur. Yazılı sınavların sonuçlarının açıklanması ile birlikte uygulama sınavına katılmaya hak kazanan 550 öğrenci belirlenir ve bildirilir. Uygulama sınavına dahil olan 550 öğrenci, bilimsel süreç becerilerini ölçen bir sınava katılır. Değerlendirmeler sonucunda eğitime hak kazanan 256 öğrenci için nihai sonuçlar açıklanır. Öğrenciler ilgili tarihler arasında Keşif Kampüsü kayıtlarını tamamlar.

image
image
image
image
image
image
image
image
Keşif Kampüsü

Yazılı Sınav

 Yazılı sınav; Türkçe 15, Matematik 12, Fen Bilimleri 15, Algoritma 8 ve Genel Kültür 10 olmak üzere toplamda 60 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. Yazılı sınava, Gaziantep ilinde bulunan tüm 4. ve 5. sınıf öğrencilerine katılma imkanı sunulur. Yazılı sınavdan başarılı olan ilk 550 öğrenci ise Uygulama Sınavı’na katılmaya hak kazanacaktır.

Not: Keşif Kampüsü Yazılı Sınav sonuçlarında hata olduğunu düşünen adaylarımız, dosyada belirtilen adımları takip ederek sonuçlarına 15 Mart Saat 23.59'a kadar itiraz edebilirler.

İtiraz süreci detayları için tıklayınız.

Keşif Kampüsü

Uygulama Sınavı

Uygulama Sınavı, belirlenen bir problem için çözüm önerilerinin proje temelli sunulmasına yönelik bir sınavdır. Yazılı sınav ile seçilen 550 öğrenciden, uygulama sınavında başarılı olan 256 öğrenci ise Keşif Kampüsü’nde ücretsiz olarak 2 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacaktır.

image
image
image
image